Forbrukslån

Et forbrukslån varierer i størrelse fra 5 tusen til 500 tusen kroner. Det stilles ingen krav til sikkerhet, og du kan bruke lånet til akkurat hva du selv vil. Zen Banking låner ikke ut direkte selv, men samarbeider med seriøse finansselskap som gir deg et godt lånetilbud kort etter de har mottatt din søknad. Søk forbrukslån direkte fra vår nettside.

På grunn av at der ikke stilles sikkerhet som pant i lånet er et forbrukslån normalt sett betydelig dyrere enn et bolig- eller billån. Det stilles også strengere krav til deg som søker forbrukslån enn til dem som søker lån til bolig eller bil. Når du søker om et forbrukslån blir der alltid gjennomført en kredittsjekk. Denne skal avdekke om søkeren har betalingsanmerkninger eller gjeld til inkassoselskaper.

I tillegg til kredittsjekk er der andre vilkår som normalt sett skal oppfylles for at du kan få et forbrukslån. Blant dem er:

 

  • Alder: Du må i alle tilfeller være myndig, men noen leverandører krever alder fra inntil 25 år av etiske hensyn mer enn av risikohensyn
  • Bosted: Du må enten være norsk statsborger eller ha lignet til Norge i minst tre år
  • Fast inntekt: Du må enten være i arbeid eller ha faste trygdeytelser som grunnlag for å få forbrukslån
  • Kredittverdig: Du har ingen betalingsproblemer eller inkassosaker fra tidligere (alle søkere blir kredittsjekket)

Det er enkelt å søke om forbrukslån – fyll ut søknaden på noen minutter
Gå inn på vår nettside og fyll ut vårt enkle søknadskjema – det tar bare noen minutter. Vår nøye med at alle tall og personlig informasjon er korrekt utfylt, eller så forlenger det søknadsprosessen – og kan i verste fall gi deg feilaktig avslag på søknaden. Etter du har sendt søknaden fra vår nettside vil våre samarbeidspartnere gi deg svar kort tid etter de har gått igjennom søknaden din.

Forbrukslån

Et forbrukslån varierer i størrelse fra 5 tusen til 500 tusen kroner. Det stilles ingen krav til sikkerhet, og du kan bruke lånet til akkurat hva du selv vil. Zen Banking låner ikke ut direkte selv, men samarbeider med seriøse finansselskap som gir deg et godt lånetilbud kort etter de har mottatt din søknad. Søk forbrukslån direkte fra vår nettside.

På grunn av at der ikke stilles sikkerhet som pant i lånet er et forbrukslån normalt sett betydelig dyrere enn et bolig- eller billån. Det stilles også strengere krav til deg som søker forbrukslån enn til dem som søker lån til bolig eller bil. Når du søker om et forbrukslån blir der alltid gjennomført en kredittsjekk. Denne skal avdekke om søkeren har betalingsanmerkninger eller gjeld til inkassoselskaper.

I tillegg til kredittsjekk er der andre vilkår som normalt sett skal oppfylles for at du kan få et forbrukslån. Blant dem er:

 

  • Alder: Du må i alle tilfeller være myndig, men noen leverandører krever alder fra inntil 25 år av etiske hensyn mer enn av risikohensyn
  • Bosted: Du må enten være norsk statsborger eller ha lignet til Norge i minst tre år
  • Fast inntekt: Du må enten være i arbeid eller ha faste trygdeytelser som grunnlag for å få forbrukslån
  • Kredittverdig: Du har ingen betalingsproblemer eller inkassosaker fra tidligere (alle søkere blir kredittsjekket)

Det er enkelt å søke om forbrukslån – fyll ut søknaden på noen minutter
Gå inn på vår nettside og fyll ut vårt enkle søknadskjema – det tar bare noen minutter. Vår nøye med at alle tall og personlig informasjon er korrekt utfylt, eller så forlenger det søknadsprosessen – og kan i verste fall gi deg feilaktig avslag på søknaden. Etter du har sendt søknaden fra vår nettside vil våre samarbeidspartnere gi deg svar kort tid etter de har gått igjennom søknaden din.