Zen Banking – finans til folket!

Idéen om Zen Banking ble unnfanget i 2008, da vi under finanskrisen så at bankene ble mer og mer restriktive til å låne ut penger. Vi så at flere og flere gikk fra bank til bank og søkte om lån. Vi vet at bankenes praksis er forskjellig fra kunde til kunde og ser at det man ikke nødvendigvis får i en bank gjerne blir innvilget i en annen.

Vi har knyttet til oss sterke samarbeidspartnere blant finansagenter og bankvirksomhet som gjør en god, etisk og troverdig innsats for at du skal få det lånet du trenger. I noen tilfeller vil også fraråde deg å ta opp lån, dersom de ser tendenser til at betjeningsevnen ikke er god nok til å ta opp lånet.

Zen Banking tjener penger på å videreformidle informasjon, og behandler ikke søknader. Vi påvirker ikke og er ikke påvirket av hvilken bank eller finansinstitusjon som til slutt sender ut tilbud til deg. Vår pris per søknad til bankene og finansinstitusjonene er den samme uansett.

Zen Banking handler om å la finansforetakene gjøre jobben for deg uten at det koster deg noe ekstra. Du har også alltid 14 dagers angrefrist på finansieringstjenester kjøpt over internett. Dette gir deg en fleksibilitet og trygghet.

Zen Banking er et konsept fra Prefer Finance AS. Du kan lese mer om Prefer på www.prefer.no. Vi samarbeider med Online24 AS som behandler våre søknader.

Finansagent for BlueStep

Som finansagent for Bluestep Finans skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godgjørelse fra andre enn vedkommende bank/er , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. Fortiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

Søkeord